Általános Szerződési Feltételek

 

A jelen ÁSZF szerint a  Red-Devil webáruház   (tovább növelve Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

A Webáruház címe:  www.reddevilxxx.com

 

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Cégnév: Belstore Mix Kft
Székhely címe: 2151 Fót, Szent Imre u. 113. Magyarország
Cégjegyzék száma: 13-09-205308
Nyilvántartást vezető cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósági
Statisztikai számjel: 27921971-4791-113-13
Adószám: 27921971-2-13

Bankszámlaszám: K&H 10402197 50526970 75711001

Ügyfélszolgálat adatai:

Kapcsolattartó: Czövek Béla
Telefon: 06 70 411 28 99 (normál díjszabású)
E-mail: erotikshop13@gmail.com
Nyitva tartása: előre egyeztetett időpontban

Az általános szerződési feltételek elfogadása

 1. A regisztráció vagy vásárlás során (például abban az esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeket, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztása tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása abban az esetben jelen ÁSZF előírások alapján jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználói között.
 2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeket nem fogadja, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatást. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem. 

A megrendelés lépései:

 1. A termék ára alatt kiválaszthatjuk a mennyiséget, mellette a Vásárlás lehetőséget választva tesszük a terméket a kosárba
 2. A webáruházban a jobb felső sarokban kattintsunk a kosár ikonjára
 3. Miután beléptünk a kosárba módosíthatjuk a termék mennyiségét
 4. Piros 'X' jellel törölhetjük a terméket a kosárból
 5. Jelöljük ki a szállítási módot
 6. Jelöljük ki a fizetési módot,
 7. Ha a fizetési módnál a banki átutalást választja, a megrendelés után e-mailben küldjük a Pro-Forma számlát ami alapján tud utalni. A Pro-Forma számla semmilyen követelménygel sem jár, ha visszamondja a rendelést, a Pro-Forma számlát töröljük, nincs jogi következménye.
 8. Ha a Pay-Pal bankkártyás fizetési választás a megrendelés után erre a képre a rendszer átirányítja a Pay-Pal hivatalos online bankkártya fizetői oldalát. Itt tudja kifizetni a terméket. A Pay-Pal online fizetési oldalról többet megtudhat az alábbi link: PAY-PAL
 9. A kiválasztási módot a fizetési mód kattintsunk a kék „megrendelés” alapján
 10. Itt meg kell adnia a személyes adatokat, vagy a szállítási címet
 11. Itt van lehetősége más megjegyzést írni a megrendeléssel kapcsolatban
 12. A * -gal jelölt mezők kitöltése kötelező
 13. El kell fogadni az Általános szerződési feltételeket, a kis négyzetet jelöljük ki
 14. A megrendelés véglegesítéséhez klikkeljünk a „Rendelés elküldése” módszerrel.
 15. A rendelésről e-mailben tájékoztatjuk.

Az adásvételi szerződés létrehozása:

 1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és megrendeli e-mailben visszaigazolja az adásvételi szerződést, amely a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között jön létre. (Ha a megrendelés megértését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelést megengedni, a szolgáltatást igénybe venni.) 
 2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányító. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak. 
 3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, a hatékony tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba való bejelentés után elérhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja. 

A termék lényeges tulajdonságai:

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain. A termékek csak online rendelhetők, személyes vásárlásra nincsenek lehetőségek!

Mutat:

A Webáruházban közzétett árak az ÁFÁ-t tartalmazzák ezen mértékben 27%.

Kiszállítás, személyes átvétel:

 1. A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban végzi.
 2. A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét mutatja. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

Lehetséges fizetési módok

 1. Bankártyával Pay-Pal rendszeren keresztül
 2. Banki átutalás (előre utalás)

Elállási / Felmondási tájékoztató

Elállási / Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtásának szerződését a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belüli indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási / felmondási határidő a termék adásvételére vonatkozó szerződéses szerződésben: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól kapott másik személy a megváltoztatott.

Ha Ön elállási / felmondási jogával élni kívánja, az elállási / felmondási szándékot mindkét nyilatkozat kötelezi eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

 • Név: Belstore Mix Kft
 • Cím: 2151 Fót, Szent Imre u 113.
 • tel: +36 70 411 28 99
 • e-mail: erotikshop13@gmail.com

Ön határidőben gyakorolja elállási / felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási / felmondási nyilatkozatát.

Ön internetes oldalunkon is  https://www.red-devil.hu/szexshop/Elallasi-nyilatkozat-a3_81.htm  kitöltheti az elállási / felmondási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási / felmondási szándékát, amely kifejezi a többi nyilatkozatot. Ha Ön emellett dönt, az elállás / felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazolt Önnek.

Az elállás / felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérünk az Ön által teljesített ellenálláshoz. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kap a termék, vagy Ön nem igaz, hogy azt visszaküldi: a kettő közül az előző időpontot kell figyelembe venni.

Ha a fogyasztót a szerződés alapján megvizsgálják, Ön köteles számunkra a termék indokolatlan késedelem nélkül, de a legkisebb nagyobb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön csak akkor vonható felelősségét a termék bekapcsolódott értékcsökkenésért, ha az a termék jellegét, tulajdonságait és működését meghatározza, hogy szükséges-e használni.

Elállási nyilatkozatminta

Az elállási nyilatkozatot innen tudja letölteni: Nyilatkozat 

 

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatóról

 1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Egy  Belstore Mix Kft  www.reddevilxxx.com hibás teljesítése esetén a vállalkozással Szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igényes teljesítéséhez hasonló aránytalan többletköltséggel jár. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, sem nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijav helyett, vagy mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem lehet érvényesíteni. Használt dolog esetén ez a határidő 6hónap, de minden egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított kalap hónapon belül egy kellékszavatossági igénye érvényesítésének egy hiba közlésén Túl nincs Egyéb feltétele, ha a igazolja, Hogy egy terméket, illetve a szolgáltatást egy  Belstore Mix Kft  www.reddevilxxx.com Vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónapos eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

 

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíteni.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön számára a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor érvényes minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem benne van a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb érzéssel erősítheti a termékszavatossági igényét?

A Termékszavatossági igényeket csakúgy, mint a dolog gyártója vagy forgalmazása ellen gyakorolhatja. A termék hibája termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági feltételsége alól?

A gyártó (forgalmazó) valószínűleg akkor mentesül termékszavatossági feltételének alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a hatékony nem üzleti tevékenység körében gyártott, vagy hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazt az hibát kell használni, amikor egyszerre, egymással párhuzamosan nem lehet igazolni. A termékszavatossági igények eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, valamint a kijavított részre vonatkozó kellékekre vonatkozó igényeket a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

 1. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén polgári törvénykönyv 248. §-a alapján a  Belstore Mix Kft  www.reddevilxxx.com jótállásra Köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belüli illetik meg jótállás alapján?

 1. Háztartási készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így külön hűtőszekrény, fagyasztó, kombinált hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárító és ezek bármely kombinációja, mosogatógép, vasaló, vízmelegítő, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó berendezés, porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztító-gép, padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler, szivattyú;
 2. villamos energiával működtetett konyhai kisgépek 10 000 Ft eladási ár felett, így külön mikrohullámú sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép, vízforraló, konyhai robotgép, grillsütő, olajsütő, ostyasütő, fánksütő, gofrisütő, szendvályás , elektromos serpenyő, elektromos popcorn készítő, elektromos kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, rizsfőző készülék, tésztafőző, tojásfőző, ételpároló, légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló;
 3. gázkészülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így külön tűzhely, konvektor, gázkazán, gázbojler, gázgrill, gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpa;
 4. motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így külön kapálógép, fűnyíró, fűkasza, tologatós fűnyíró;
 5. motoros kézi szerszámok 10 000 Ft eladási ár felett, így külön láncfűrész, fúrógép, ütvefúrógép, sarokköszörű, körfűrész, gyalu;
 6. óta egyéves kihordási idejű gyógyászati ​​segédeszközök és készülékek, valamint napszemüvegek 10 000 Ft eladási ár felett;
 7. egészségmegőrző termékek és eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így az elektromos masszírozó, mágneses termék, fényterápia eszköz;
 8. közlekedési eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így külön kerékpár, elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó;
 9. motoros vízi járművek 10 000 Ft eladási ár felett;
 10. gyermekgondozási cikkek 10 000 Ft eladási ár felett, így külön pelenkázó-, valamint mosdató-állvány, babakocsi, magas- és asztalra szerelhető etetőszék, biztonsági gyermekülés;
 11. gyermekmegfigyelő berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így külön légzésfigyelő, szívhangfigyelő, bébiőrző;
 12. gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységek igénylő gyermekjátékok bel- és kültéri, otthoni használatra 10 000 Ft eladási ár felett;
 13. világítástechnikai termékek 10 000 Ft eladási ár felett, így külön lámpatest, fényforrás;
 14. biztonsági riasztó- és jelzőberendezések 10 000 Ft eladási ár felett;
 15. elektronikus hírközlő végberendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így külön telefon, mobiltelefon, telefax-készülék, több funkciós készülék;
 16. híradástechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így külön üzenetrögzítő, kihangosító készülék; A nagyvevő és AM Micro antennarendszerek és ezek részegységei, televízió, projektor, videomagnó, rádió, autórádió, rádiós ébresztőóra, szobai helymeghatározó, lemezjátszó, szalagos és kazettás magnó, CD-felvevő és lejátszó, DVD-felvevő és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és -író, asztali médialejátszó, egyéni hangrendszer, keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal, mikrofon és fülhallgató, head-set;
 17. ismert technikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így külön asztali számítógép, laptop, jegyzetfüzet, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép, film- és hangfelvevő kamera, videokamera és videokamera, diktafon, fotónyomtató, film- és diaszkenner , MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó, pendrive, memóriakártya, akkumulátor-töltő, számológép, zsebszámológép;
 18. irodatechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így külön iratmegsemmisítő, fénymásoló, laminálógép;
 19. írásvetítők és filmtechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így külön film- és írásvetítő, filmnagyító, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülék;
 20. optikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így külön távcső, látcső, mikroszkóp, teleszkóp;
 21. hangszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
 22. órák és ékszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
 23. bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok 10 000 Ft eladási ár felett;
 24. mérőműszerek, generátorok, tápegységek 10 000 Ft eladási ár felett;
 25. lőfegyverek 10 000 Ft eladási ár felett;
 26. sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz eszközök 10 000 Ft eladási ár felett;
 27. villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így külön hajszárító, hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor, villanyborotva;
 28. nemes és félnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékek 50 000 Ft eladási ár felett;
 29. az előzőekben felsorolt ​​termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei 10 000 Ft eladási ár felett.

 

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási követelménysége alól?

A vállalkozás jótállási feltételének alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kell használni a kellőképes és jótállási igényt, valamint a termékszavatossági és a jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem kell erősíteni, viszont a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentési módja

 1. Személyes bejelentés
  A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgálta
  tónál ( 2151 Fót, Szent Imre u. 113. ). Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról szóló jegyzőkönyvet vesz fel, erős rögzíti:
  - a vásárló nevét, címét, 
  - a termék megnevezését, vételárát, 
  - a vásárlás időpontját, 
  - a hiba bejelentésének időpontját, - a hiba leírását, 
  - a vásárló által érvényesíteni szükséges igényt. , 
  - a kifogás rendezésének módját. 
  Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltérő, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti. 
  A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja. 

  Írásban szerint bejelentés
  A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak ( 2151 Fót, Szent Imre u. 113. ) küldött levélben, vagy elektronikus levélben ( erotikshop13@gmail.com ). 
  Ekkor a levélnek tartalmaznia kell: - a vásárló nevét, címét, 
  - a termék megnevezését, vételárát, 
  - a vásárlás időpontját, 
  - a hiba bejelentésének időpontját,
  - a hiba leírását,
  - a vásárló által érvényesíteni szükséges igényeket. 

Garancia:

A webáruházban megvásárolható termékek egy része HIGÉNIÁS termékeknek minősül, pl fehérnemű, szexuális használatra szánt termékek.

Ezeket a termékeket csak eredeti bontatlan állapotban tudjuk cserélni.

Eredeti bontatlan csomagolásnál ezt meg kell tenni: Minden fontos heggesztővel lezárt fólia csomagolással látunk el. Egy termék akkor van eredeti lezárt állapotban, ha ez a fólia csomagolás bontatlan, sértetlen. Pontosan meg kell vizsgálni, hogy miért kell ezt a fólia csomagolást eltávolítani, mert a megbontás után már nem tudtam visszavenni az árut!

Minden fontos karton dobozban szállítunk és minden alapot átvizsgálunk, amikor átadjuk a futárcégnek, ezért török, szakadás, mechanikai sérülés nem lehet az árun. Mielőtt átvenné a csomagot a szállító cégtől, amely alaposan vizsgálja át és ha valóban sérülést lát, akkor azonnal vegyenek fel róla egy jegyzőkönyvet és jelezze felénk a problémát, telefonon vagy emailben. Ha ezt elmulasztja, nem tudja elfogadni, hogy sérült, szakadt volt a csomagolás és emiatt a probléma adódott a termékkel!

Köszönjük megértését!